Selasa, 17 Jun 2008

Hadhari Cattle?


Hadhari Cattle teroka bidang ternakan
HADHARI Cattle bakal membangunkan proses pembiakan lembu baka sendiri dalam tempoh tujuh hingga 10 tahun akan datang.


Umum mengetahui peranan manusia sebagai khalifah Allah untuk mentadbir dan membangunkan muka bumi. Sama ada pentadbiran itu berjaya atau gagal, ia terletak kepada kebijaksanaan seseorang dalam mengurus melalui akal yang dikurniakan kepada insan.

Justeru penjanaan ekonomi menjadi fokus utama kemajuan dan menjadi penanda aras kepada kebolehan seseorang mengurus perniagaan yang dibina.

Yang pasti, objektif muamalat (perniagaan) Islam bertujuan meningkatkan taraf kehidupan manusia meliputi aspek pembangunan insan seperti peningkatan kualiti diri dan keperluan hidup untuk menjana ekonomi dalam dunia perniagaan yang berdaya saing kini.

Lantaran itu, Hadhari Cattle Industry Sdn.Bhd. (Hadhari Cattle), memanfaatkan peluang dalam sektor penternakan sebagai perniagaan agar ia tidak disia-siakan dan dieksploitasi oleh bangsa asing di negara ini.

Namun, setiap usaha itu mesti didokong dengan sokongan untuk mencari jalan keluar dari kesempitan hidup dan juga memajukan masyarakat.

Apatah lagi, jika segala urusan perniagaan dilakukan dengan sendiri bagi kerana ia akan menerima banyak dugaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah di muka bumi.

Wartawan FARABI SHEIKH SAID AL JABRI menemubual Timbalan Presiden Kanannya, Dr. Abdul Rashid Tang Abdullah mengenai perusahaan Hadhari Cattle.

MEGA: Mengapa dan atas dasar apa Hadhari Cattle, dipilih sebagai nama syarikat perniagaan?

DR. ABDUL RASHID: Hadhari Cattle dipilih kerana ia sesuai dengan kedudukan semasa yang menunjukkan bahawa syarikat berhasrat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti keislaman. Ia bagi membangunkan syarikat dan juga umat Islam terutamanya bumiputera untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan.

Di samping itu, syarikat berhasrat mengeluarkan makanan halal yang berasaskan ternakan lembu dan produk-produk yang dikeluarkan dapat dinikmati tanpa was-was dan dijamin kualitinya.

Mengapa saudara tertarik menjalankan perniagaan dan mengusahakan perniagaan ini?

DR. ABDUL RASHID: Terdapat banyak ruang yang boleh diusahakan dalam industri ternakan. Sebahagian besarnya diperoleh melalui import kerana keluaran negara sendiri tidak dapat menampung keperluan pengguna yang kian meningkat.

Ini terbukti apabila hampir 90 peratus keperluan atau RM6 bilion dibelanjakan oleh pengguna bagi produk ternakan. Setiap tahun dianggarkan keperluan negara berada dalam lingkungan 850,000 ekor lembu dan ternakan ini diimport terutamanya dari Australia dan India.

Oleh yang demikian adalah wajar usaha ini dilaksanakan. Ia bukan sahaja menjimatkan pengeluaran wang negara, malah pada satu hari nanti kita percaya industri ini menjadi sebahagian hasil negara yang mana barangannya dapat dieksport.

Selain itu usaha yang dijalankan akan dapat menwujudkan sebilangan ramai usahawan bumiputera berkecimpung dalam ternakan lembu dan produk ternakan yang akan seiring dengan syarikat membangunkan industri.

Dalam konteks ini penggabungan antara syarikat dan usahawan adalah penting bagi mencapai kejayaan dalam perniagaan yang dihasratkan iaitu memperolehi keuntungan serta dijadikan sebagai kerjaya.

Dengan kata lain, bekalan adalah terhad dan permintaan tinggi yang mana cukup kondusif bagi menwujudkan pasaran yang belum diterokai sepenuhnya diambil oleh pengusaha tempatan.

Apakah moto dan inspirasi syarikat anda dalam merangka perniagaan yang bercirikan keislaman.

DR. ABDUL RASHID: Nama Hadhari itu sendiri melambangkan Islam Hadhari yang dipelopori oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

Logo syarikat melambangkan pertemuan nilai Timur (E: East) dan pembangunan Barat (W: West), iaitu pertemuan kedua-dua tamadun yang diadun sebagai kuasa yang disepadu untuk memberi kekuatan dalam perniagaan.

Warna biru laut melambangkan betapa luasnya peluang perniagaan yang sedia ada untuk diceburi.

Bagaimana sambutan dan permintaan terhadap produk ini?

DR. ABDUL RASHID: Sehingga hari ini syarikat menerima maklum balas yang amat menggalakkan dan baik daripada pengusaha yang ingin menyertai program keusahawanan sama ada yang menulis atau berdaftar melalui web kami di www.hadharifood.com.my. Ada juga individu yang datang ke pejabat dan tapak penyembelihan di Paya Pahlawan, Jitra, Kedah.

Pengguna turut memberi maklum balas positif terhadap produk kami. Malah pengusaha hotel dan restoran juga membuat pesanan bagi mendapatkan bekalan produk secara konsisten.

Selain produk yang sedia ada, apakah produk lain juga ditawarkan oleh syarikat?

DR. ABDUL RASHID: Selain daging mentah yang menjadi keluaran utama kami, usaha lain yang sedang dibuat ialah mengeluarkan produk berasaskan daging seperti daging, frankfurter, sosej dan dalam konteks ini kita juga mampu mengeluarkan 80 jenis produk yang berkaitan.

Dalam perancangan, pihak syarikat juga sedang membina perusahaan hiliran bagi memaksimumkan pengunaan bahan-bahan sedia ada iaitu mengeluarkan gelatin halal untuk dipasarkan ke industri makanan, kosmetik dan perubatan dan sebagainya akan diusahakan untuk pengeluaran kapsul ubatan.

Apakah rahsia kejayaan Hadhari Cattle sehingga ke tahap sekarang dan apakah pendekatan yang diamalkan oleh syarikat?

DR. ABDUL RASHID: Usaha, gigih dan yakin melalui adanya perancangan yang teratur merupakan kunci bagi kejayaan perusahaan yang diceburi. Selain itu, adalah perlu untuk menaruh harapan serta mendapat keyakinan dari pihak-pihak yang terlibat dalam memberi sokongan agar langkah yang diambil diterima.

Dari segi perancangan pula, adalah penting suatu rangka yang komprehensif perlu digubal agar perjalanan yang akan diterokai melalui jalan yang pasti mampu dilalui dengan licin dan berkesan dengan penggunaan sepenuhnya sumber yang ada.

Apakah matlamat syarikat terutamanya dalam hal berkaitan kebajikan umat?

DR. ABDUL RASHID: Dalam hal ini aspek paling penting ialah membekalkan bahan makanan halal.

Matlamat syarikat ialah menerapkan perasaan tanggungjawab dalam memenuhi harapan pengguna. Selain itu, penerapan nilai-nilai murni amatlah penting bagi menjamin hayat niaga dapat dipertahankan sebagai pembangunan ummah secara musyawarah yakni saling bantu membantu ke arah keberkesanan terhadap pembentukan industri yang kukuh bagi jangka waktu panjang.

Apakah perancangan syarikat dalam memastikan perniagaan ini terus kekal dalam pasaran?

DR. ABDUL RASHID: Pembentukkan pengurusan rangkaian bekalan sepadu yang digubal akan memastikan arah tujuan perniagaan dapat dilaksanakan dengan licin dan berkesan.

Semua aliran pergerakan sumber dapat digembleng dan dimaksimumkan pengunaannya serta mereka yang terlibat saling membantu dalam mendirikan urusniaga yang kukuh.

Dalam perancangan masa depan syarikat, kita akan membangunkan proses pembiakan lembu dalam tempoh tujuh hingga 10 tahun, yang mana apabila dibangunkan kita akan mampu mendirikan dan mengeluarkan lembu baka yang tersendiri.


PELUANG PERNIAGAAN SECARA KOPERASI

Pihak Eastana Farm Industries Sdn Bhd (706301-V) dengan usahasama Koperasi Usahawan Malaysia Berhad (KUMB) memperlawa anda untuk menjadi rakan pengusaha Program Usahawan Ternakan(PUT). Konsep Pinjaman Pelaburan Penternakan lembu mengguna pakai konsep pajakan PAWAH dan pembahagian keuntungan secara Mudharabah.


 • Pulangan Keuntungan Penternakan lembu dibayar secara Bulanan atau Tahunan (pilih).
 • Minimun Pinjaman Modal Penternakan lembu RM 3,000.
 • Ikatan Tempoh Pinjaman Penternakan lembu adalah selama 3 Tahun.
 • Jangkaan Keuntungan Penternakan lembu adalah sehingga 12% sebulan dari Nilai Pinjaman Modal Penternakan lembu selama 36 bulan.
 • Pinjaman Modal Penternakan lembu akan dipulangkan selepas tamat kontrak 3 tahun dengan nilai mengikut pasaran semasa.
 • Tambahan Pinjaman Modal Penternakan lembu boleh dibuat pada bila-bila masa dalam gandaan RM1,000.
 • Bonus Tambahan Insentive sehingga 3% akan diberikan kepada ahli yang ingin berkongsi maklumat dan menubuhkan rangkaian penternakan lembu.
 • Layari laman maklumat dan syarikat untuk keterangan lanjut penternakan.
CARA-CARA PENYERTAAN:

1. Syarat terkini anda perlu menjadi ahli KUMB terlebih dahulu dengan membuat pelaburan pokok RM 1,ooo.

2.Masuk ke laman Permohonan secara Online.
 • Taipkan ID Pengenal 205588145 dan tekan search.
 • Isikan semua butir-butir yang dikehendaki terutama yang wajib bertanda *.
 • Semak dan tekan butang submit.
 • Anda akan diberi User ID dan Password untuk mengaktifkan akaun anda.
 • Catatkan user ID dan Password dan tekan OK.
3.Muat turun borang Ahli Koperasi KUMB.

 • Isikan semua maklumat. Individu tidak perlu mengisi butir- butir syarikat.
 • Isikan tarikh dan tandatangan.
 • Kosongkan ruang Pencadang & Penyokong.
4. Muat turun borang Ikrar.
 • Turunkan tandatangan.
 • Ikut Nota:
 • Sertakan 2 x gambar ukuran pasport.
 • 2 x salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Pendaftaran Syarikat (jika berkaitan)
 • Salinan Form 49 (jika berkaitan)
5. Muat turun borang Pinjaman/Pelaburan.

 • Isikan semua butir-butir.
 • Min Pinjaman adalah RM 3,000 dan gandaan RM1,000.
 • Isikan Nama Pencadang: ZAINUDIN BIN AHMAD.
 • ID Pengenal : 205588145.
6. Muat turun borang Bayar.
 • Buat bayaran menggunakan Bank Draf/Bank Cek. atas nama KOPERASI USAHAWAN MALAYSIA BERHAD.
 • ID Pengenal : 205588145
 • Nama Pengenal: ZAINUDIN BIN AHMAD
7.Buat salinan dan pos/hantarkan ke:

 • EASTANA FARM INDUSTRIES SDN BHD
 • 47-1 Jalan TKS 7
 • Taman Komersial Senawang
 • 70450 SENAWANG Negeri Sembilan
Pihak Eastana Farm akan membuat pendaftaran setelah borang ASAL diterima.
Anda akan dihubungi oleh pihak Eastana Farm melalui SMS dan panggilan tel berhubung permohonan anda dan pengesahan no ID untuk diaktifkan dalam masa terdekat.

Anda adalah digalakkan untuk berkongsi maklumat kepada rakan-rakan mengenai program penternakan lembu ini. Usaha anda akan diberi ganjaran 3% dari Modal Pinjaman Pelaburan penternakan lembu rakan-rakan anda. Sila layari dan teliti laman maklumat.

BERTINDAK SEGERA SECARA BIJAK!

Tiada ulasan: